Szervezetünk bemutatása

Tinédzserország felkészült segítői

 

 

Mit csinál a szervezetünk?

 

 • Oktat
 • Formál
 • Felkészít
 • Mentoról
 • Tanácsol
 • Kiképez

 

Iskolákban Tartunk előadásokat diákoknak és tanároknak a tinédzser kor örömeiről, bánatairól és életükben lévő problémáikról és életükre leselkedő veszélyhelyzetekről .

Miért létezik a szervezet ?

 • Hogy Magyarországon és akár a határon kívül is részt vállaljunk az ifjúságépítés és a családok megerősítésében abban a célból, hogy a körülöttünk élő emberek élete segítséget kaphasson életükben lévő problémák megoldásához.
 • Bibliai Értékrendet Megismertesse a felnövekvő nemzedékkel és Jellemükben megerősödött és felelősségteljes egymásért és társaikért felelős társadalom épülhessen fel.
 • Az elromlott dolgok és életek és családok helyreállításán rehabilitációján dolgozón Isten erejével és szeretetével.
 • Magyarország és a Kárpát medencében lakó magyarság segítséget kaphasson, hogy egészségük fizikai és lelkileg erősödjön és életük tartalmasabbá válhasson és az életükben lévő problémákban gyakorlati és szakmailag hiteles segítséget adjon vagy közvetítsen.
 • Motiváljon és kiképezzen újabb munkatársakat és a szakmai tapasztalataival segítse a gyerek és ifjúság védelemben dolgozó szakemberek sokféle tevékenységeit.

Legfontosabb Értékeink 

 • Értékrendre épülő program, amely a keresztény hit erkölcsi és életvezetési ismereteire épül.
 • Személyiségfejlesztési program, amely komplexen kezeli a tinédzserkori élet veszélyeit és örömeit és a tinédzserek komlex személyiség fejlesztésére törekszik.
 • Interaktivitás – programunkban a diákok aktívan részt vesznek a tanulás tanítás folyamatában így maguk jönnek rá az életük problémáira amelyekre közösen keresünk megoldási alternatívákat.
 • Együttműködés – a pedagógusokat és szülőket együttműködő partnernek tekintjük, akiknek munkáját segítjük szakmailag és lelkileg is.
 •  Nem  pillanatnyi probléma megoldásokra törekszik, hanem életvezetési szemléletmódot és konstruktív életvezetést szeretne felkínálni a diákoknak.
 • Csapatmunkában gondolkodunk. Az Ifjúság- és Családépítő Szolgálatunk által végzett tevékenységünket munkatársainkkal szolgálatnak tekintjük és elkötelezettek vagyunk Magyarország jövőképének változtatásában.
  A helyi tevékenységünket a térségi és országos ténykedésünk tapasztalatai erősítik.

 

Fő célkitűzések:

 
Az Iskolák Pedagógiai programját támogatva Iskolán belüli oktatási és nevelési témakörökkel támogatni a pedagógusok munkáját. Helyi sajátosságok figyelembevételével és az iskolai intézmény diákjainak életkori, és szakmai szükségletek specifikációja
Iskolában folyó holisztikus egészségnevelési tevékenységet szakmailag felkészülten segíteni és módszertani anyagokkal ellátni az iskola pedagógusait és a diákok szüleit.
A Nemzeti Drogstratégiában meghatározott célkitűzések és modalitások megvalósitásának ill cselekvési programjának megvalósításában segítség nyújtás szakmai oldalról.
Prevenciós programjainkkal szeretnénk  a szenvedélybetegségek kialakulásának rizikó tényezőinek csökkentése és a diákokat segíteni önmagukért és társaikért kialakuló felelősség érzet erősítésében.
Felkészíteni egy felelősségét vállalni tudó és a munkaerő piacon olyan készségekkel és kompetenciákkal rendelkezzen amely segíti elhelyezkedését és megélhetését hogy a társadalom építő tagjai lehessenek.

 

 

 

 

Plugin creado por AcIDc00L: key giveaway
Plugin Modo Mantenimiento patrocinado por: seo valencia