Magyar Pünkösdi Egyház
Ifjúság- és Családépítő Szolgálat

Magyar Pünkösdi Egyház
Ifjúság- és Családépítő Szolgálat

Inter Aktív Kalandtúra tinédzser Országban program

2019. március 31. | iskolai projekt

2019. március 31. | iskolai projekt

Rendkívül kalandos tinédzser ország tele örömmel és élményekkel, de rengeteg veszélyt is rejt ez az ország, amelyre kellőképpen fel kell készülnünk, mert különben kárt okozzunk magunknak és másoknak is.
Tinédzser ország szélsőséges időjárása még a tapasztalt és felkészült utazót is megviseli.

 

4.„Interaktív Kalandtúra Tinédzser Országban” avagy az Iskolai Személyiségépítő és Életvezetési Prevenciós Program tizenévesek részére 

Célkitűzések:

1. Lehetőséget biztosítani fiataloknak, hogy jobban megismerjék önmagukat, és társaikat, megtanulják kezelni a problémáikat, s azokra megoldási lehetőségeket találjanak.

2. Felkészíteni őket elméleti és praktikus ismeretekkel, a szenvedélybetegség kialakulásának okairól, folyamatáról.

3. Személyiség és készség fejlesztés, amely segíti őket saját életük konstruktív irányításában, és problémáik minél jobb kezelésében.

4. Az egészséges életmód holisztikus szemléletének megismerése, és abban való aktív részvételük erősítésével.

5. Felkészíteni őket, hogyan lehetnek kortársaik segítői.
Fő célkitűzések: Az iskolák pedagógiai programját támogatva, iskolán belüli oktatási és nevelési témakörökkel támogatni a pedagógusok munkáját. Helyi sajátosságok figyelembevételével, és az iskolai intézmény diákjainak életkori, és szakmai szükségletek specifikációja.

6. Iskolában folyó holisztikus egészségnevelési tevékenységet szakmailag felkészülten segíteni, és módszertani anyagokkal ellátni az iskola pedagógusait és a diákok szüleit. A Nemzeti Drogstratégiában meghatározott célkitűzések és modalitások megvalósításához, illetve cselekvési programjához segítségnyújtás szakmai oldalról. Prevenciós programként célunk a szenvedélybetegségek kialakulásának rizikó tényezőinek csökkentése, és a diákokat segíteni önmagukért és társaikért kialakuló felelősségérzet erősítésében. Felkészíteni a fiatalokat felelősségét vállalni tudó emberekké, akik a munkaerő piacon olyan készségekkel és kompetenciákkal rendelkeznek, amelyek segítik elhelyezkedésüket és megélhetésüket, hogy a társadalom építő tagjai lehessenek.

Nevelési Célok

A diákoknak olyan lehetőséget biztosítani, ahol egyénileg és csoportosan beszélhetnek tinédzserország problémáiról és örömeiről, és életvezetésükhöz szakmai és emberi támogatást kapjanak. Speciális ismeretekkel gazdagítani az iskolában folyó oktatási munkát. A pedagógusok szemlélet változását elősegíteni az újabban alkalmazott módszerek, és elméletek irányába, motivációt felkelteni e módszerek kipróbálása iránt. Diákok egymással való interakciójuk erősítése, és a konfliktusaik erőszaktól mentesebb megoldásában segíteni őket, szélesebb szociális repertoárral rendelkezzenek. A szenvedélybetegséghez és a korai szexuális élet problémáival szemben viselkedési változások előidézése.

 

Oktatási célok

A tanórák interaktív megtartása a diákok bevonásával és olyan élményeket adni nekik, hogy a tanított anyagra még hetek múlva is emlékezzenek. Egymás és önmaguk megismerése által társas kompetenciájuk fejlődjön, és konstruktív probléma megoldási készségeik erősödjenek. Tanórák változatos és kreatív megtartása élmény pedagógia és kooperatív technikák alkalmazásával. Olyan órákat tartani, amelyekre a diákok szívesen jönnek be, és nem csak elviselik, hanem még élvezik is.

 

Módszerek

 • Interaktív beszélgetések, csoportos téma megbeszélés kis és nagy csoportban.
 • Pozitív légkör és jó hangulat biztosítása a foglalkozásokon didaktikai és kapcsolat építőjátékok segítségével.
 • Kreatív előadási stílusok alkalmazása.
 • Fiatal humoros előadói gárda és diákok közötti jó kapcsolat. Videó és tv filmek alkalmazása megbeszélése, kiértékelése: pl. Marita, Nincs második esély, Mielőtt, Egy nehéz nap, Döntések, Fiatal a halálhoz, Néma sikoly, Egy nap döntöttem – drog helyett élet – a NEFI filmje.
 • Riportok, készítése kortársaikkal.
 • Tesztek kérdőívek „énvers”, kreatív foglalkozások, amelyek segítik a téma megértését.
 • Személyes élmény leállt drogosokkal való beszélgetés, és drogelvonók meglátogatása.
 • Interjúk készítése kortárs csoportban a szenvedélybetegségekről.
 • Programunk erősségei:
  –  Szakmaiság és hitelesség
  –  Interaktivitás
  –  Felkészültség
  –  Személyesség
  –  Kapcsolat és megoldás központúság
  –  Multimédiás lehetőségek használata
  –  Csapatmunka
  –  Elhívatottság segítő attitűd
Share This