Magyar Pünkösdi Egyház
Ifjúság- és Családépítő Szolgálat

Magyar Pünkösdi Egyház
Ifjúság- és Családépítő Szolgálat

Iskoláknak

Kik vagyunk?

Az MPE Ifjúság- és Családépítő Szolgálat olyan szakmai és lelki segítségnyújtást biztosító bázis, amely már az ország számos iskolájában segítette hatékonyan az ott folyó pedagógiai munkát. Munkatársaimmal Magyarország legtöbb megyéjében már jelen voltunk eseti vagy folyamatos programunkkal. Ifjúságépítő programunk hatékonynak bizonyult deviancia leküzdésével foglalkozó intézményekben. A szolgálat munkatársai ott segítenek, ahol tinédzserek vannak, vagyis az iskolákban és a kollégiumokban. Az intézményekben tanító pedagógusok munkájukhoz szakemberek és felkészített önkéntesek segítségét kapják.

Iskolai projektünk Címe:
Interaktív Kalandtúra Tinédzserországban. Életvezetési Prevenciós Személyiségfejlesztő Program

Szolgálatunk pedagógiai és életvezetési programmal támogatja a pedagógusok munkáját és az iskolák oktatási-nevelési programját.

Az iskolai szolgálatot egyfajta küldetésnek tekintjük, melyet egy életmentő hajóhoz tudunk hasonlítani, amely oda megy, ahol a baj van, és hatékonyan tud segíteni ott is, ahol a legnagyobb a szükség.

Munkánk során a fiatalok önértékelésének fejlesztésében, kapcsolataik megerősítésében, jellemük és személyiségük fejlesztésében veszünk részt. Célunk a konstruktív életvezetési szemlélet megismertetése, szükség szerint a szenvedélybetegségek megelőzése vagy kezelése. A fiatalokat a gyakorlati életvezetésben segítjük, hogy mindennapi életükben jó döntéseket tudjanak hozni.

Az Ifjúság- és Családépítő Szolgálat olyan munkatársakkal dolgozik együtt, akik különböző területek specialistái. Ilyen értelemben vannak munkatársaink, akik a tinédzser élet specialistái, a drog és más addikciók szakértői, mások az emberi kapcsolatok és konfliktuskezelés, a házassági és családi problémák kezelésének szakértői, és vannak, akik a pedagógia és az oktatási módszertan területén rendelkeznek tapasztalatokkal. A helyi iskolákban az Ifjúság- és Családépítő Szolgálat olyan önkéntes munkatársak bevonásával dolgozik, akik erre a feladatra megfelelő felkészítésben részesültek. Munkatársaink között találhatóak addiktológiai szakemberek, ifjúságsegítők, lelkészek, tanárok, kommunikációs csapattrénerek, lelki gondozók, pasztorál-pszichológusok, valamint fiatalok, akik kortárs-segítő felkészítést kaptak. Ezen túlmenően  szenvedélyektől megszabadult betegek beszámolói színesítik és hitelesítik a munkánkat.

Amit képviselünk:

  • Értékrendre épülő program, amely a keresztény hit erkölcsi és életvezetési ismereteire épül.

  • Személyiségfejlesztő program, amely komplexen kezeli a tinédzserkori élet veszélyeit és örömeit.

  • Interaktivitás – programunkban a diákok aktívan részt vesznek a tanulás- tanítás folyamatában, így maguk jönnek rá az életük problémáira, amelyekre közösen keresünk megoldási alternatívákat.

  • Ifjúságépítő programunk nem csak a pillanatnyi probléma megoldására törekszik, hanem életvezetési szemléletmódot és konstruktív életvezetést szeretne felkínálni a diákoknak.

  • Együttműködés – a pedagógusokat és a szülőket együttműködő partnernek tekintjük, akik munkáját szakmailag és lelkileg is segítjük.

  • Csapatmunkában gondolkodunk. Ifjúság- és Családépítő Szolgálatunk által végzett tevékenységünket munkatársainkkal szolgálatnak tekintjük, és elkötelezettek vagyunk Magyarország jövőképének változtatásában.

  • Helyi tevékenységünket térségi és országos ténykedésünk tapasztalatai is erősítik.

Programjaink: diákok, tanárok, szülők és szakemberek felkészítését tűzték ki célként, a lehető legszélesebb eszköztár felhasználásával.

A

"Én hirdetem az Isten csodáit a jövő nemzedéknek!”

(Zsoltárok 78:4)

Share This